Szkolenia BHP dla pracodawców


Mówiąc o zagadnieniu bhp w firmie, zazwyczaj mamy na myśli szkolenia wstępne czy też okresowe dla pracowników. Nie każdy jednakże zdaje sobie sprawę z tego, że to zagadnienie dotyczy również pracodawców. Ci jak najbardziej muszą również poddawani być okresowym szkoleniom bhp, co też bezpośrednio wynika z obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa. Można wyróżnić de facto dwa rodzaje szkoleń bhp dla pracodawców.

Są szkolenia, które są obowiązkowe dla wszystkich pracodawców. Mowa o szkoleniach, w trakcie których poruszane są zagadnienia związane z obowiązkami każdego pracodawcy w zakresie bhp. Między innymi na takich szkoleniach porusza się tematy związane z zatrudnianiem osób młodocianych czy też z obowiązkami pracodawców w stosunku do kobiet w ciąży. Ponadto także można wyróżnić drugi rodzaj szkoleń bhp dla pracodawców, które są bezpośrednio kierowane do osób pełniących w danym zakładzie pracy służbę bhp. Takie szkolenia między innymi mają na celu przygotowanie do prowadzenia kontroli oraz oceny stanu bhp w danej firmie. Równocześnie też w trakcie takich szkoleń kładzie się nacisk na możliwości zidentyfikowania oraz dogłębnego przeanalizowania istniejących zagrożeń. Są to szkolenia bardziej specjalistyczne, gdyż w ich trakcie można także nauczyć pewnych metod eliminowania wpływu negatywnych czynników na pracowników, a tym samym można w pewnym zakresie zmniejszyć ryzyko występowania czynników szkodliwych.

Zarówno w odniesieniu do pierwszego, jak i drugiego rodzaju szkoleń bhp dla pracodawców, mówimy o elemencie obowiązkowym. Należy bowiem jasno podkreślić, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom i maksymalne zmniejszenie wpływu czynników ryzyka na nich. W przypadku jakichkolwiek zaniedbań ze strony pracodawców, mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za wynikłe szkody zdrowotne poniesione przez pracowników czy też osoby postronne uprawnione do przebywania na terenie danego zakładu pracy. O tych szkoleniach zatem nie można zapomnieć.

Kompleksowa obsługa BHP: https://selabhp.pl/