Gdzie sprawdzają się suwnice pomostowe?


 Suwnice to
urządzenia, bez których nie byłaby możliwa praca w wielu gałęziach przemysłu – maszyny
te wykorzystuje się wszędzie tam ,gdzie istnieje 
konieczność przemieszczenia
ciężkich i dużych gabarytowo ładunków, a więc w magazynach przeładunkowych,
stoczniach, fabrykach i innych miejscach.

 Zależnie od potrzeb panujących w danym zakładzie pracy czy
magazynie, do przenoszenia ładunków wykorzystane mogą być różnego rodzaju
urządzenia.
Suwnica pomostowa może
być zamontowana wewnątrz budynku – dlatego sprawdza się w fabrykach, czy
magazynach przeładunkowych. Montowana na zewnątrz przenosi ładunki na placu
przeładunkowym, czy w dokach.

 Wybór konkretnego urządzenia dźwignicowego zależy oczywiście
od natężenia i intensywności pracy. W stoczniach, czy dokach konieczne jest
użycie maszyn o dużej sile udźwigu. W niewielkich magazynach przeładunkowych
czy na potrzeby firm transportowych siła ta nie musi być tak duża, o ile nie
przemieszcza się w nich ciężarów o dużej wadze.